NIVAL d.o.o.

1992. godine osnovano je poduzeće NIVAL d.o.o. iz 
Zagreb. U našoj dugoj povijesti osnovna djelatnost 
bila nam je međunarodni transport i logistika. 
Posao smo razvili da smo danas vodeća kompanija za 
zbirni prijevoz i logistiku iz Italije. U Italiji 
surađujemo sa partnerom BRT koji raspolaže sa više 
od 2.000 teretnih jedinica stoga u roku 24 sata bilo 
gdje u Italiji možemo peuzeti vašu pošiljku 
"od paketa do paleta". 

Naša partnerska skladišta nalaze se u:
  • Palmanova
  • Milanu
  • Vicenzi
  • Ancona
1996. godine upoznali smo gosp. Gerharda Korpitscha 
koji je sa svojom firmom KW Solaretechnik započeo 
razvoj vlastitih solarnih panela i toplinskih 
kolektora. Od 1996. godine do danas sudjelovali smo 
u više projekata pod vodstvom KW Solartechnik i 
stekli veliko znanje u planiranju, projektiranju, 
montaži i održavanju svih vrsta solarnih projekata na 
različitimi lokacijama.
Do 2007. godine kada je donešen prvi Pravilnik o OIE u 
hrvatskoj realizirali smo desetine OFF-GRID projekata 
kao što su solarizacija Upravne zgrade nacionalnog 
parka KORNATI u Vruljama, pa sve do javne solarne 
rasvjete.
Već 2008. godine sagradili smo 1. ON-GRID solarnu 
elektranu u Metkoviću i ishodovali HROTE ugovor za 
našeg investitora.
Do 2012. godine sudjelovali smo realizaciji nekoliko 
hrvatskih solarnih elektrana, isporučujemo opremu za 
VIPnet repetirore i bazne stanice, organizriali smo 
najveći projekt solarne javne rasvjete u Senju, ...
01.06.2012. Početak izgradnje trenutno najveće 
solarne elektrane u Hrvatskoj 1,0 MWp - SE Kanfanar. 
U predviđenom roku izvršili smo ugovorene obveze i 
isporučili opremu SHARP SOLAR, FRONIUS I ALU-KÖNIG 
STAHL.

2013. godine započinje izgradnja 5 solarnih elektrana 
u  Zagrebu, Jankomir. Odradili smo poslove 
analiziranja i planiranja solarne elektrane i 
isporučili opremu od SHARP SOLAR, FRONIUS i K-2.

2014. započinje planiranje izgradnje solarne 
elektrane u Stankovcima - SE Senega snage 1,1 MWp. 
nakon završeneanalize odlučeno je da se ugradi oprema 
SHARP SOLAR, SCHNEIDER SOLAR i SOLTECH. Puštanje u 
rad realizirano je ljeto 2015.

2015. prelazimo granicu i planiramo izgradnju 
solarnih elektrana u Mostaru 3x cca 130 kWp. Nakon 
izvršenih analiza i planiranja, isporučili smo opremu 
SOLAR FRONTIER, FRONIUS i SOLTECH. Elektrane su 
uspješno puštene u rad u proljeće 2016.

2016. krećemo još dalje. pozvani smo da budemo 
konzalting za projekt 50,0 MWp u Iraku. Trenutno smo 
u završnoj fazi izrade analiza i planiranja izgradnje.
USKORO započinje natječaj za izbor dobavljača opreme...

2017. otvaramo novo poduzeće E-DELIVERY d.o.o. koje će
biti specijalizirano samo za zbirni prijevoz iz Italije.
Uvodimo dodatna vozila i skoro svakodnevno prevozimo
robu na liniji depot Palmanova - depot Zagreb

Nadamo se da ćete u nama naći vašeg partnera za 
zbirni prijevoz iz i prema Italiji !!!


			

Odgovori